Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten

In uw dagelijkse praktijk als bewindvoerder is kennis van (levens)testamenten van groot belang.

In een levenstestament kan iemand hebben bepaald wie zijn vermogen beheert voor het geval hij het zelf niet meer kan. Maakt dit u als bewindvoerder overbodig?

Verder zult u leren dat uw klant rijker of armer kan zijn dan u denkt, bijvoorbeeld door een vordering op de langstlevende ouder.

Na afloop weet u wat voor uw werkzaamheden de gevolgen zijn van het testament dat de partner van uw klant in het verleden heeft gemaakt.

Tot slot wordt u in vogelvlucht meegenomen langs de wijzigingen van de afgelopen jaren in het erfrecht en de erf- en schenkbelasting vanaf 2003 tot heden die voor uw werkzaamheden van belang zijn.

Inhoud

Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Langstlevende testamenten
  • Invloed uitsluitingsclausule op vermogen rechthebbende
  • Vorderingen op de langstlevende ouder
  • Levenstestament in de praktijk
  • Verhouding bewind en levenstestament
  • Overzicht wijzigingen erfrecht en erf- en schenkbelasting

Nu bestellen

Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten

  • Aandacht voor uw praktijkvragen
  • Geen voorbereiding vereist
  • Geen bijkomende kosten
  • Accreditatie door diverse brancheorganisaties

€ 195

Let op, deze prijs is inclusief btw

Bestellen

Duur

De workshop duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Planning

Datum Locatie Bestellen
Planning volgt
Bestellen

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan deze workshop ook op locatie worden verzorgd.

Investering

De kosten voor deze workshop bedragen € 195,00 (inclusief BTW) per persoon.