Workshops en overige cursussen

Workshop Uitvaart: wet en regels
In deze workshop worden diverse aspecten van deze belangrijke maar toch deels onbekende wet behandeld.
De positie van de verantwoordelijke voor de uitvaart/lijkbezorging en de wijze waarop uitvaartwensen kenbaar gemaakt kunnen worden zijn een belangrijk onderdeel van deze workshop. lees verder

Workshop De bewindvoerder en levensverzekeringen
In deze workshop komen diverse facetten van levensverzekeringen aan de orde.
Zowel levensverzekeringen bij overlijden als levensverzekeringen waarin kapitaal wordt opgebouwd worden besproken vanuit het perspectief van de bewindvoerder.
Ook de fiscale aspecten worden in de workshop belicht. lees verder

Workshop Mijn klant is overleden, wat nu?
In uw adviespraktijk wordt u regelmatig geconfronteerd met een overlijdensbericht van uw klant. Wat nu? Wie zijn de erfgenamen? Wie mag er beschikken over de nalatenschap van uw klant? Moeten de erfgenamen erfbelasting betalen? lees verder

Nu bestellen

Workshops en
overige cursussen

  • Aandacht voor uw praktijkvragen
  • Geen voorbereiding vereist
  • Geen bijkomende kosten
  • Accreditatie door diverse brancheorganisaties

vanaf € 185,95

exclusief btw

Bestellen

Workshop De bewindvoerder en nalatenschappen
Als bewindvoerder wordt u regelmatig geconfronteerd met een overlijdensbericht van uw klant. Of uw klant is erfgenaam?
Wat nu? Wat mag u als bewindvoerder wel en niet doen? Daarnaast kan ook een testamentair bewindvoerder actief zijn.
Wie heeft meer te zeggen: u of de testamentair bewindvoerder? lees verder

Workshop De bewindvoerder en (levens)testamenten
In uw dagelijkse praktijk als bewindvoerder is kennis van (levens)testamenten van groot belang.
In een levenstestament kan iemand hebben bepaald wie zijn vermogen beheert voor het geval hij het zelf niet meer kan. Maakt dit u als bewindvoerder overbodig? lees verder

Workshop Testamentair bewind
Bij testamentair bewind heeft de overledene in zijn/haar testament een bewindvoerder benoemd. Deze bewindvoerder is degene die het bewind voert over de goederen die uit een nalatenschap worden verkregen. Gevolg is dat de rechthebbende het beheer over de erfrechtelijk verkregen goederen wordt ontnomen. lees verder

Cursus Relatievermogensrecht
Binnen een relatie bestaat een veelheid van financiële verhoudingen waar men soms zelf geen weet van heeft. Dit komt vaak pijnlijk naar voren als de relatie eindigt door een eigen keuze van de partners of door overlijden. Het is daarmee dan ook zeker dat iedere relatie eindigt. Er zijn nogal wat verschillen tussen relatievormen zoals huwelijk, geregistreerd partnerschap en ongehuwd samenwonenden al dan niet met een contract. In deze cursus wordt ingegaan op deze verschillen en hoe daarmee om te gaan. lees verder

Permanente Educatie

Accreditaties in aanvraag
Wilt u weten bij welke organisaties? Neem dan contact met ons op.
In het verleden zijn deze workshops geaccrediteerd door:
  • BPBI (tegenwoordig Horus)
  • NBPB
  • VeWeVe (tegenwoordig Horus)

Incompany

Bij voldoende deelnemers kunnen onze workshops en overige cursussen ook op locatie worden verzorgd.