SEH PE 2020


De SEH PE heeft in 2018 een nieuwe vorm gekregen met als doel de permanente educatie beter aan te laten sluiten bij uw opleidingswensen.
In 2020 geldt dezelfde opzet: de verplichting om als Erkend Financieel Adviseur 12 PE-punten te behalen én de onderverdeling in A- en B-punten.

De klassikale trainingen vallen onder categorie A. De SEH heeft 6 uur klassikaal onderwijs (dus 6 A-punten) verplicht gesteld.
Onder categorie B vallen verschillende onderwijsvormen in blokken van 3 uur.

Het tweedaagse programma voor 2020 bestaat uit de volgende onderwerpen:
 
 • Actualiteiten (echt)scheiding en ontbinden samenlevingsovereenkomsten (6 A-punten)
 • Zorgplicht : KIFID en rechterlijke uitspraken toegelicht (6 B-punten).
  Voorkom aansprakelijkheid adviesfouten!
Met het volgen van dit programma voldoet u aan de eisen van de SEH om 12 PE-punten te behalen.

Nu bestellen

SEH PE 2020

 • Twee cursusdagen van 09.30 tot 16.30 uur
 • Vrijstelling voor 12 B-punten? Volg onze
  opleiding tot RegisterExecuteur!
 • Geen voorbereiding vereist
 • Er geldt een aanwezigheidsplicht
 • Pakketkorting bij tweedaags programma
 • Geen bijkomende kosten
 • Vrij van BTW

Bestellen

Pakketkorting
De kosten voor een losse cursusdag bedragen € 217,-.
Boekt u beide dagen in één keer dan profiteert u van een pakketkorting van € 25,-.
U betaalt dan geen € 434,- voor twee dagen maar € 409,-.
De pakketkorting wordt direct verrekend zodra u de tweede cursusdag bestelt.
Genoemde prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zonder bijkomende kosten!

Verplichte e-learning Duurzaam Wonen
Deze e-learning moet door alle SEH-erkende adviseurs gevolgd worden in 2020 of in 2021.
Wij nemen deze e-learning op in ons programma van 2021.

De e-learning Duurzaam Wonen bieden wij wel vanaf december 2020 aan. Volgt u de e-learning dit jaar dan schuiven de 3 B-punten die dit studiegedeelte oplevert automatisch door naar 2021.

Het programma voor volgend jaar wordt zodanig aangepast dat u in 2021 nog 3 B-punten en 6 A-punten kunt behalen waarmee u weer voldoet aan de jaarlijkse verplichting van 12 PE-punten.

Inschrijven kan vanaf september op de gebruikelijke manier via onze website.

Vrijstelling
Volgt u in 2020 onze opleiding tot RegisterExecuteur, dan levert dat u 12 B-punten op voor de SEH: 6 B-punten voor 2020 én 6 B-punten voor 2021!

Doorschuifmogelijkheid
Heeft u al PE-punten op een andere manier behaald dan kunt u zonder problemen ons tweedaagse programma volgen.
De extra behaalde PE-punten kunt u nl. doorschuiven naar volgend jaar.
Voor het doorschuiven van PE-punten geldt een maximum van 6 PE-punten.
De registratie van de (extra) behaalde PE-punten en het doorschuiven daarvan gebeurt automatisch, u hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen.
Heeft u vorig jaar al gebruik gemaakt van de doorschuifmogelijkheid? Dan kunt u dit jaar volstaan met het volgen van één dag van 6 A-punten maar u kunt er ook voor kiezen om het tweedaagse programma te volgen waarmee de extra behaalde punten weer doorschuiven naar volgend jaar.

Planning 2020

Locatie Data Bestellen
Digitaal 8 maart - 15 maart (maandag)
Bestellen

Incompany

Heeft uw organisatie 10 of meer medewerkers die de verplichte SEH PE-punten moeten behalen? In dat geval is het interessant om deze cursus intern te organiseren.
Neemt u contact met ons op voor een voorstel op maat: bel 036 – 549 00 90 of mail naar opleidingen[@]interfin.nl.

Wat biedt het keurmerk u?

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is een bovenwettelijk keurmerk. Hiermee onderscheidt u zich van de Wft-adviseur. De SEH vindt het belangrijk dat u naast kennis van inhoudelijke aspecten ook een goede adviseur bent die een productoverstijgend en toekomstbestendig advies kan geven aan uw klant. De klant heeft immers meer baat bij een integraal advies op de lange termijn dan een advies waarbij slechts aan de ad hoc productvraag wordt voldaan. Bovendien bouwt u zo een lange termijn relatie op met uw klant.
Daarom volgt u jaarlijks een SEH PE-programma van twee dagen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere onderwerpen, afhankelijk van uw interesse, achtergrond en adviespraktijk. Tijdens de SEH PE wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang tussen diverse financiële onderwerpen. U bent in staat sneller dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende klantvragen en overziet de consequenties en financiële mogelijkheden voor het gehele financiële huishouden. Daarvoor zijn vaardigheden vereist die tijdens de klassikale SEH PE worden geoefend en aangescherpt.
(bron: seh)

Twee keurmerken

Sinds 2017 zijn alle bij SEH aangesloten adviseurs Erkend Financieel Adviseur. Omdat in sommige gevallen de titel Erkend Hypotheekadviseur beter aansluit bij de adviesvraag van de klant, is besloten de overgangsperiode te verlengen. Dit betekent dat tot en met 2020 de titel Erkend Hypotheekadviseur naast het keurmerk Erkend Financieel Adviseur gebruikt mag worden.

U blijft echter in alle gevallen Erkend Financieel Adviseur en dient te voldoen aan alle Erkenningseisen die voor Erkend Financieel Adviseurs gelden.