SEH PE 2023


De SEH PE heeft in 2018 een nieuwe vorm gekregen met als doel de permanente educatie beter aan te laten sluiten bij uw opleidingswensen.

In 2023 geldt dezelfde opzet: de verplichting om als Erkend Financieel Adviseur 12 PE-punten te behalen én de onderverdeling in A- en B-punten.

De klassikale trainingen vallen onder categorie A. De SEH heeft 6 uur klassikaal onderwijs (dus 6 A-punten) verplicht gesteld.

Onder categorie B vallen verschillende onderwijsvormen in blokken van 3 uur.

Ons SEH-programma bestaat dit jaar uit de volgende onderdelen:

• Juridische valkuilen bij woningbezit in relaties (6 A-punten)
• Hypotheekvoorwaarden, verschillen en toepassing (6 B-punten)

Nu bestellen

SEH PE 2023

  • Twee cursusdagen van 09.30 tot 16.30 uur
  • Vrijstelling voor 12 B-punten? Volg onze
    opleiding tot RegisterExecuteur!
  • Er geldt een aanwezigheidsplicht
  • Geen bijkomende kosten
  • Vrij van BTW

Bestellen

Inhoud

Juridische valkuilen bij woningbezit in relaties (6 A-punten)

Een hypotheekadviseur wordt regelmatig geconfronteerd met klanten die tijdens de relatie geld vermengen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een woning of een verbouwing. Het vermengen van vermogen hoeft geen probleem te zijn en gebeurt meestal onbewust, echter de gevolgen zijn vaak niet voorzien.
Bij overlijden of bij relatiebeëindiging ontstaan regelmatig problemen. Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden door goed advies en onderbouwing met documenten bij de hypotheekaanvraag.

De opleiding is ontwikkeld door onze samenwerkingspartner ‘De Scheidingsdeskundige’, dé specialist op het gebied van het scheidingsproces.
Na het volgen van de opleiding kunt u uw klanten als financieel adviseur optimaal begeleiden.
Daarnaast ontvangt u verschillende hulpmiddelen, waaronder de door De Scheidingsdeskundige ontwikkelde toolkits Relatiebeëindiging en Vergoedingsrechten! Deze toolkits bevatten documenten die juridisch zijn vastgesteld en onderbouwd (om ongelijke inbreng te structureren) en goedgekeurd door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars.

De opleiding wordt gegeven door Raymond Mars van Stichting RegisterExecuteur, dé specialist op het gebied van het voorbereiden en afwikkelen van nalatenschappen.

Hypotheekvoorwaarden, verschillen en toepassing (6 B-punten)

De hypotheek is een overeenkomst van geldlening met hypothecaire zekerheid.
De overeenkomst van geldlening is gebaseerd op het Nederlands recht, aangevuld met voorwaarden die per geldverstrekker kunnen verschillen.
In dit onderdeel komt aan de orde op welke wijze er van de wettelijke regeling wordt afgeweken en op welke verschillende wijzen dit door geldverstrekkers gebeurt. Daarnaast komt aan de orde hoe deze voorwaarden door geldverstrekkers worden toegepast zoals bijvoorbeeld de voorwaarden bij een executoriale verkoop.

Investering
De totale investering voor het gehele programma bedraagt € 445,-.
De kosten voor het A-programma bedragen € 250,-.
De kosten voor het B-programma bedragen € 195,-.

Genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en catering.
Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zonder bijkomende kosten!

Vrijstelling
Volgt u in 2023 onze opleiding tot RegisterExecuteur, dan levert dat u 12 B-punten op voor de SEH: 6 B-punten voor 2023 én 6 B-punten voor 2024!

Planning SEH PE 2023

Locatie Data Bestellen
Akersloot (Van der Valk) Maandag 3 juli en maandag 10 juli Bestellen
Akersloot (Van der Valk) Dinsdag 19 september en dinsdag 26 september Bestellen
Akersloot (Van der Valk) Donderdag 12 oktober en donderdag 19 oktober Bestellen
Akersloot (Van der Valk) Maandag 4 december en maandag 11 december Bestellen
Almelo (Van der Valk Theaterhotel) Maandag 20 november en maandag 27 november Bestellen
Arnhem (Van der Valk) Maandag 18 september en maandag 25 september Bestellen
Arnhem (Van der Valk) Dinsdag 24 oktober en dinsdag 31 oktober Bestellen
Drachten (Van der Valk) Dinsdag 10 oktober en dinsdag 17 oktober Bestellen
Eindhoven (Van der Valk) Dinsdag 4 oktober en dinsdag 11 oktober Bestellen
Hilversum (Van der Valk De Witte Bergen) Dinsdag 12 december en dinsdag 19 december Bestellen
Rotterdam (Van der Valk) Dinsdag 14 november en dinsdag 21 november Bestellen
Zwolle (Mercure) Maandag 30 oktober en maandag 13 november Bestellen

Incompany

Heeft uw organisatie 10 of meer medewerkers die de verplichte SEH PE-punten moeten behalen? In dat geval is het interessant om deze cursus intern te organiseren.
Neemt u contact met ons op voor een voorstel op maat: bel 036 – 549 00 90 of mail naar opleidingen[@]interfin.nl.

Wat biedt het keurmerk u?

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is een bovenwettelijk keurmerk. Hiermee onderscheidt u zich van de Wft-adviseur. De SEH vindt het belangrijk dat u naast kennis van inhoudelijke aspecten ook een goede adviseur bent die een productoverstijgend en toekomstbestendig advies kan geven aan uw klant. De klant heeft immers meer baat bij een integraal advies op de lange termijn dan een advies waarbij slechts aan de ad hoc productvraag wordt voldaan. Bovendien bouwt u zo een lange termijn relatie op met uw klant.
Daarom volgt u jaarlijks een SEH PE-programma van twee dagen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere onderwerpen, afhankelijk van uw interesse, achtergrond en adviespraktijk. Tijdens de SEH PE wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang tussen diverse financiële onderwerpen. U bent in staat sneller dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende klantvragen en overziet de consequenties en financiële mogelijkheden voor het gehele financiële huishouden. Daarvoor zijn vaardigheden vereist die tijdens de klassikale SEH PE worden geoefend en aangescherpt.
(bron: seh)

Twee keurmerken

Sinds 2017 zijn alle bij SEH aangesloten adviseurs Erkend Financieel Adviseur. Omdat in sommige gevallen de titel Erkend Hypotheekadviseur beter aansluit bij de adviesvraag van de klant, is besloten de overgangsperiode te verlengen. Dit betekent dat tot en met 2020 de titel Erkend Hypotheekadviseur naast het keurmerk Erkend Financieel Adviseur gebruikt mag worden.

U blijft echter in alle gevallen Erkend Financieel Adviseur en dient te voldoen aan alle Erkenningseisen die voor Erkend Financieel Adviseurs gelden.