SEH PE 2022


De SEH PE heeft in 2018 een nieuwe vorm gekregen met als doel de permanente educatie beter aan te laten sluiten bij uw opleidingswensen.

In 2022 geldt dezelfde opzet: de verplichting om als Erkend Financieel Adviseur 12 PE-punten te behalen én de onderverdeling in A- en B-punten.

De klassikale trainingen vallen onder categorie A. De SEH heeft 6 uur klassikaal onderwijs (dus 6 A-punten) verplicht gesteld.

Onder categorie B vallen verschillende onderwijsvormen in blokken van 3 uur.

Nu bestellen

SEH PE 2022

 • Twee cursusdagen van 09.30 tot 16.30 uur
 • Vrijstelling voor 12 B-punten? Volg onze
  opleiding tot RegisterExecuteur!
 • Er geldt een aanwezigheidsplicht
 • Geen bijkomende kosten
 • Vrij van BTW

Bestellen

Het programma voor 2022:
 
 • Eigenwoningregeling in partnerschapssituaties en bij overlijden (6 A-punten)
 • Bezwaar aanslag inkomstenbelasting in verband met eigen woning (6 B-punten)
  Er is veel aandacht voor het materieel belastingrecht. Hoewel de wetgever eenvoudiger en eerlijker beoogt, zijn deze begrippen feitelijk met elkaar in tegenspraak. Immers als eerlijker een meer gedifferentieerde grondslag inhoudt, dan is de eenvoud snel verdwenen. Het ‘geven’ van de wet komt toe aan de wetgever, de uitleg van de wet en de toetsing aan verdragen aan uiteindelijk de rechter. In deze module komt het traject aan de orde hoe een (kennelijk) belastbaar feit bij een (kennelijk) belastingplichtige uiteindelijk leidt tot een invorderbaar bedrag. Belastingrecht is in feite een species van het bestuursrecht, met enkele bijzondere ‘eigenaardigheden’ zoals een gesloten stelsel en ‘draconische’ bevoegdheden tot invordering. Aan de hand van vooral praktische en kenbare casussen, Box 3 uitspraak en minder bekende (recente) uitspraken van diverse gerechtelijke instanties wordt de deelnemer meegenomen in relevante aspecten van het formele belastingrecht en de wijze waarop rechters het materieel belastingrecht uitleggen.
Investering
De totale investering voor het gehele programma bedraagt € 408,-.
De kosten voor één cursusdag bedragen € 204,-
Voor de digitale sessie geldt een korting van € 25,- per cursusdag.

Genoemde prijzen zijn inclusief cursusmateriaal en catering.
Onze prijzen zijn vrijgesteld van BTW en zonder bijkomende kosten!

Vrijstelling
Volgt u in 2022 onze opleiding tot RegisterExecuteur, dan levert dat u 12 B-punten op voor de SEH: 6 B-punten voor 2022 én 6 B-punten voor 2023!

Doorschuifmogelijkheid
Heeft u al PE-punten op een andere manier behaald dan kunt u zonder problemen ons programma volgen.
De extra behaalde PE-punten kunt u nl. doorschuiven naar volgend jaar.
Voor het doorschuiven van PE-punten geldt een maximum van 6 PE-punten.
De registratie van de (extra) behaalde PE-punten en het doorschuiven daarvan gebeurt automatisch, u hoeft daar zelf geen actie voor te ondernemen.

Planning SEH 2022

Locatie Data Bestellen
Akersloot Donderdag 1 december en donderdag 15 december Bestellen
Akersloot Woensdag 14 december en woensdag 21 december Bestellen
Almelo (Theaterhotel Van der Valk)
Maandag 21 november en maandag 28 november Bestellen
Hilversum/Eemnes (Van der Valk De witte Bergen)
Dinsdag 13 december en dinsdag 20 december Bestellen
Rotterdam (Van der Valk Ridderkerk)
Dinsdag 8 november en dinsdag 15 november Bestellen
Zwolle (Mercure)
Dinsdag 22 november en dinsdag 29 november Bestellen
Digitaal
Donderdag 12 januari 2023 en donderdag 19 januari 2023 Bestellen

Incompany

Heeft uw organisatie 10 of meer medewerkers die de verplichte SEH PE-punten moeten behalen? In dat geval is het interessant om deze cursus intern te organiseren.
Neemt u contact met ons op voor een voorstel op maat: bel 036 – 549 00 90 of mail naar opleidingen[@]interfin.nl.

Wat biedt het keurmerk u?

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is een bovenwettelijk keurmerk. Hiermee onderscheidt u zich van de Wft-adviseur. De SEH vindt het belangrijk dat u naast kennis van inhoudelijke aspecten ook een goede adviseur bent die een productoverstijgend en toekomstbestendig advies kan geven aan uw klant. De klant heeft immers meer baat bij een integraal advies op de lange termijn dan een advies waarbij slechts aan de ad hoc productvraag wordt voldaan. Bovendien bouwt u zo een lange termijn relatie op met uw klant.
Daarom volgt u jaarlijks een SEH PE-programma van twee dagen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere onderwerpen, afhankelijk van uw interesse, achtergrond en adviespraktijk. Tijdens de SEH PE wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang tussen diverse financiële onderwerpen. U bent in staat sneller dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende klantvragen en overziet de consequenties en financiële mogelijkheden voor het gehele financiële huishouden. Daarvoor zijn vaardigheden vereist die tijdens de klassikale SEH PE worden geoefend en aangescherpt.
(bron: seh)

Twee keurmerken

Sinds 2017 zijn alle bij SEH aangesloten adviseurs Erkend Financieel Adviseur. Omdat in sommige gevallen de titel Erkend Hypotheekadviseur beter aansluit bij de adviesvraag van de klant, is besloten de overgangsperiode te verlengen. Dit betekent dat tot en met 2020 de titel Erkend Hypotheekadviseur naast het keurmerk Erkend Financieel Adviseur gebruikt mag worden.

U blijft echter in alle gevallen Erkend Financieel Adviseur en dient te voldoen aan alle Erkenningseisen die voor Erkend Financieel Adviseurs gelden.