Workshop Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018

Ons huwelijksvermogensrecht verandert per 1 januari 2018. De algehele gemeenschap van goederen wordt namelijk vervangen door de nieuwe beperkte gemeenschap van goederen.

De nieuwe wet brengt een aantal ingrijpende wijzigingen in het huwelijksvermogensrecht met zich mee.
Voorhuwelijks vermogen en verkrijgingen krachtens erfrecht en schenking worden niet meer altijd automatisch gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten. Dit betekent dat er voortaan drie vermogens zijn, namelijk een gemeenschappelijk vermogen, een privévermogen van de één en een privévermogen van de ander. Hoe kan een echtgenoot bewijzen dat een goed of een vermogensbestanddeel privé is?

Door de zogenaamde insluitingsclausule kan worden bepaald dat privévermogen wel gemeenschappelijk vermogen wordt. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan dat een erflater of schenker door middel van de uitsluitingsclausule kan bepalen dat een goed juist niet in het gemeenschappelijk vermogen valt. Of is deze uitsluitingsclausule nu overbodig?

Nieuw is ook de regel dat ondernemers een redelijke vergoeding moeten betalen aan de beperkte gemeenschap als een onderneming tot zijn privévermogen behoort. Wat is een redelijke vergoeding?

Kortom een goede zaak om u zich te laten informeren over de nieuwe regels en de gevolgen daarvan. Daarom organiseren wij de nieuwe workshop Nieuw Huwelijksvermogensrecht per 1-1-2018.

In deze workshop worden de nieuwe regels en de gevolgen daarvan doorgenomen aan de hand van verschillende praktijksituaties.

Nu bestellen

Workshop Nieuw huwelijksvermogensrecht per
1-1-2018

 • Aandacht voor uw praktijkvragen
 • Geen voorbereiding vereist
 • Geen bijkomende kosten
 • Accreditatie door diverse brancheorganisaties
 • BPBI 2½ PE-punten
 • NBPB 2½ verdiepende studie-uren
 • VeWeVe geaccrediteerd

€ 160

Let op, deze prijs is inclusief btw

Bestellen

Inhoud

Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
 • Omvang beperkte gemeenschap van goederen
 • Insluitings- en uitsluitingsclausule
 • Ondernemersregeling
 • Noodzaak huwelijksvoorwaarden?
 • Vergoedingsvorderingen
 • Fiscale gevolgen nieuwe regels
 • Overgangsrecht

Duur

De workshop duurt van 13.30 tot 16.00 uur.

Planning

Datum Locatie Bestellen
Nog niet bekend Onbekend Bestellen

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan deze workshop ook op locatie worden verzorgd.

Investering

De kosten voor deze workshop bedragen € 160,00 (inclusief BTW) per persoon.