De ondernemer en zijn/haar toekomstige nalatenschap

De voorbereiding en afwikkeling van een nalatenschap van een ondernemer kan een extra uitdaging zijn.

Voor een ondernemer zijn vaak de volgende aspecten van groot belang:

 • de continuïteit van de onderneming;
 • financiële belangen;
 • de belangen van de beoogde bedrijfsopvolger en (andere) erfgenamen.

Hierbij is specifieke kennis van verschillende rechtsgebieden en belastingen noodzakelijk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan vennootschapsrecht, erfrecht, huwelijksvermogensrecht en belastingrecht (inkomsten- en schenk- en erfbelasting).
De cursus 'De ondernemer en zijn (toekomstige) nalatenschap' zorgt er voor dat uw kennis op deze rechtsgebieden volledig en actueel is.

Inhoud

Tijdens de workshop komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Invloed van de burgerlijke staat van de ondernemer
 • Mogelijkheden m.b.t. bedrijfsopvolging
 • Beschikkingsbevoegdheid m.b.t. onderneming bij ziekte e.d.
 • Beschikkingsbevoegdheid na overlijden m.b.t. de onderneming
 • Waarde onderneming
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteiten (erfbelasting/schenkbelasting)
 • Doorschuiffaciliteiten (inkomstenbelasting)

Nu bestellen

De ondernemer en zijn/haar toekomstige nalatenschap

 • Aandacht voor uw praktijkvragen
 • Basiskennis erfrecht en erfbelasting vereist
 • Geen bijkomende kosten

€ 600

Let op, deze prijs is inclusief btw

Bestellen

Duur

De cursus is verdeeld over twee dagen van 9.30 tot 16.30 uur.

Planning

Datum Locatie Bestellen
Volgt binnenkort Nader te bepalen Bestellen

Incompany

Bij voldoende deelnemers kan deze cursus ook op locatie worden verzorgd.

Investering

De kosten voor deze cursus bedragen € 600,00 (inclusief BTW) per persoon.