Nu bestellen

SEH PE 2018

  • Geen voorbereiding vereist
  • Er geldt een aanwezigheidsplicht
  • Er is geen toets of examen
  • Geen bijkomende kosten
  • Vrij van BTW

Incompany

Heeft uw organisatie 10 of meer medewerkers die de verplichte SEH PE-punten moeten behalen? In dat geval is het lucratief om deze cursus intern te organiseren. Neemt u contact op met Ben Gerritsen voor een voorstel op maat: bel 06 - 51410119 of mail naar info[@]interfin.nl. Hij neemt dan per omgaande contact met u op om uw wensen te inventariseren en in goed overleg met u te komen tot een efficiente cursusplanning voor uw organisatie.

Wat biedt het keurmerk u?

Het keurmerk Erkend Financieel Adviseur is een bovenwettelijk keurmerk. Hiermee onderscheidt u zich van de Wft-adviseur. De SEH vindt het belangrijk dat u naast kennis van inhoudelijke aspecten ook een goede adviseur bent die een productoverstijgend en toekomstbestendig advies kan geven aan uw klant. De klant heeft immers meer baat bij een integraal advies op de lange termijn dan een advies waarbij slechts aan de ad hoc productvraag wordt voldaan. Bovendien bouwt u zo een lange termijn relatie op met uw klant.
Daarom volgt u jaarlijks een SEH PE-programma van twee dagen. U kunt hierbij kiezen uit meerdere onderwerpen, afhankelijk van uw interesse, achtergrond en adviespraktijk. Tijdens de SEH PE wordt de nadruk gelegd op de onderlinge samenhang tussen diverse financiële onderwerpen. U bent in staat sneller dwarsverbanden te leggen tussen de verschillende klantvragen en overziet de consequenties en financiële mogelijkheden voor het gehele financiële huishouden. Daarvoor zijn vaardigheden vereist die tijdens de klassikale SEH PE worden geoefend en aangescherpt.
(bron: seh)

Twee keurmerken

Sinds 2017 zijn alle bij SEH aangesloten adviseurs Erkend Financieel Adviseur. Omdat in sommige gevallen de titel Erkend Hypotheekadviseur beter aansluit bij de adviesvraag van de klant, is besloten de overgangsperiode te verlengen. Dit betekent dat tot 2020 de titel Erkend Hypotheekadviseur naast het keurmerk Erkend Financieel Adviseur gebruikt mag worden. U blijft echter in alle gevallen Erkend Financieel Adviseur en dient te voldoen aan alle Erkenningseisen die voor Erkend Financieel Adviseurs gelden.